FANI’MA AJRUL AAMILIIN

 FANI’MA AJRUL AAMILIIN

Sebaik-Baik Pahala Orang Yang Beramal


Lafazh “āmilīn” di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak empat kali; yaitu: Surah Ali Imran: 136, Surah At-Taubah: 60, Surah al-Ankabut: 58 dan Surah Az-Zumar: 74. Tiga ayat di antaranya menyebut ungkapan yang sama yaitu: “fa ni’ma ajrul āmilīn” (sebaik-baik pahala orang yang beramal).


Ketiga ayat ini berkenaan dengan balasan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sudah berbuat baik (beramal shalih).

Sedangkan di ayat 60 Surah at-Taubah lafazh “āmilīn” diartikan sebagai orang yang menjadi penghimpun dan sekaligus distributor harta zakat.

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

 Yakesma menyandang predikat WTP pada Laporan Keuangan 2021


Copy link dibawah ini untuk askes beritanya :